Algemene Voorwaarden

 1. Na ontvangst van deze overeenkomst zal huurder aan de verhuurder aan ommezijde gestelde (deel)betalingen voldoen.
 2. De door u ondertekende éénmalige machtiging wordt na controle van de boot vernietigd of geïncasseerd. Eventuele aanspraken op schadevergoeding door verhuurder worden door deze betaling niet teniet gedaan. De boten zijn verzekerd alleen op de binnenwateren. De boten moeten aan het einde van de huurperiode voor 18.00 uur worden ingeleverd, wanneer dit niet gebeurt wordt de borg ingehouden.
 3. Huurder is verplicht het gehuurde zorgvuldig te behandelen, en bij vertrek schoon en ongeschonden af te leveren. Alle schade welke door of vanwege de huurder of diens medegebruikers is aangebracht, dient voor vertrek aan verhuurder te worden gemeld en direct met verhuurder te worden afgerekend, of te worden ingehouden op de borg.
 4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade en/of letstel van huurder of diens medegebruikers.
 5. Indien verhuurder niet het overeengekomen vaartuig kan leveren, maar een gelijkwaardig alternatief biedt, dan dient de huurder dit te accepteren.
 6. Verhuurder behoudt het voorrecht het uitvaren van boten te verbieden wanneer zich geen „aan het roer bekwaam persoon“ aan boordt bevindt.
 7. Bij windkracht 6 of hoger mag niet gevaren worden. Indien dit wel het geval is, dan is eventuele schade voor rekening van de huurder.
 8. Zijn de voorspellingen voor de dag van verhuur slecht (harde wind of regen), dan kunt u bij ons tot 7 dagen voor aanvang van de huurperiode de boeking kosteloos verzetten naar een nieuwe datum (op basis van beschikbaarheid). LET OP: Dit is alleen mogelijk bij boekingen van 1 dag. Bij meerdaagse boekingen kan er geen aanspraak worden gemaakt op bovenstaande regeling.
 9. Onze sloepen worden boven een windkracht 6 niet uitgegeven, in dat geval krijgt u het bedrag 100% retour. In andere gevallen geldt: Bij gehele of gedeeltelijke annulering blijft de huurder een deel van de huurprijs verschuldigd, afhankelijk van het tijdstip van de annulering. Vanaf huurcontractdatum tot een week voor begin huurperiode: 75%, vanaf een week voor aanvang van de huurperiode 50% en op de dag van de huurperiode: 100%.
 10. Wanneer er geen betaling ontvangen is voor 12.00 uur op aankomst dag dan behoud de verhuurder het recht om de boot opnieuw te verhuren.
 11. Er mogen geen andere boten gesleept worden.